ورود هر گونه آلایندگی به ارس بر اساس کنوانسیون های بین المللی مردود است

ورود هر گونه آلایندگی به ارس بر اساس کنوانسیون های بین المللی مردود است

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی:حمید قاسمی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه بر اساس ضوابط زیست محیطی نباید هیچ گونه مواد آلاینده به ارس وارد شود، افزود: وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی در بحث رودخانه های مرزی که ارس نیز یکی از آنهاست می گوید که با توجه به دبی بالای ارس، آلایندگی این رودخانه ناچیز به نظر می رسد، در حالی که از نظر معیارهای زیست محیطی ورود حتی مقدار ناچیز آلاینده به رودخانه ها نیز مردود است.
وی اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو  در بحث پایش رودخانه های مرزی همکاری نموده و همراه با آنها همواره نمونه برداری و اعلام کرده ایم که هدایت پساب به ارس از سوی طرف ارمنی مغایر با پروتکل ها و کنوانسیون های بین المللی است.
وی اضافه کرد: منشاء آلودگی ارس مر بوط به سد های باطلاه معاون مس و مولیبدن بوده و در داخل خاک ایران نیست و اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از طریق وزارت امور خارجه اعتراض های شدید خود را اعلام نموده و وزارت نیرو نیز با استناد به ضوابط و معیارهای آلایندگی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به سرعت و به جد باید پیگیر قطع ورود هرگونه آلایندگی به رودخانه های مرزی ارس گردد.
وی گفت: آلایندگی ارس از جانب ارمنستان از نوع فلزات سنگین مس و مولیبدن است و با توجه به اینکه فلزات سنگین حالت تجمعی دارند و از بین نمی روند، در خاک و به تبع آن در گیاهان و بدن موجودات زنده رسوب می کند و به بدن انسان منتقل می شود پس نیاز به رفع هر چه سریع تر مشکل آلودگی ارس از جانب کشور همسایه است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات