می خواهیم متمایزترین شهر کشور در حوزه اقتصادی باشیم

می خواهیم متمایزترین شهر کشور در حوزه اقتصادی باشیم

می خواهیم متمایزترین شهر کشور در حوزه اقتصادی باشیم

شهردار مشهد تاکید کرد: هدف مدیریت شهری ارتقای سطح زندگی و رفاه شهروندان و رشد اقتصادی شهر مشهد است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا کلائی در حاشیه بازدید از نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصاد شهری خاطرنشان کرد: با تدوین مثلث توسعه اقتصادی که توسط استاندار خراسان رضوی انجام شده است، ظرفیت های بالقوه کلانشهر مشهد بیشتر شکوفا خواهد شد.
وی ادامه داد: با هدف گذاری هایی که در زمینه جذب سرمایه گذار شده است، شاهد رشد اقتصادی دو رقمی در سال جاری و آینده خواهیم بود، می خواهیم مشهد متمایزترین شهر کشور در حوزه اقتصادی باشد.
کلائی با بیان اینکه هیچ تفاوتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی قائل نیستیم تاکید کرد: مساله مدیران شهری رشد اقتصادی شهر مشهد است و تمامی مولدهایی که بتواند رفاه شهروندی و ارتقا سطح زندگی شهروندان را افزایش دهد در سبد هدف گذاری ما قرار دارد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات