داشبوردهای جدید مدیریتی برای شهردار مشهد فعال شد

داشبوردهای جدید مدیریتی برای شهردار مشهد فعال شد

مدیرکل برنامه بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد از فعال شدن داشبوردهای جدید مدیریتی اعتبارات سیبنا، کنترل پروژه، تعهدات عمرانی، 137، درآمد و شفافیت در اتاق کار شهردار مشهد خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، جمال حسن بارانی ضمن اشاره به ویژگی برجسته داشبوردهای مدیریتی در راستای کمک به تصمیم گیری های موثر و لحظه ای گفت: مدیران ارشد برای انجام وظایف خود (برنامه ریزی، اجرا و کنترل) نیاز دارند تا در هر زمان و مکان، به هر اطلاعاتی که لازم است، بدون واسطه دسترسی داشته باشند. نقشه راه و ساختار اجرایی "داشبورد های مدیریتی" برای مجموعه مدیریتی شهرداری مشهد با چنین هدفی طراحی و پیاده سازی شده است.
وی افزود: در راستای نمایش اطلاعات به صورت لحظه ای داشبوردهای جدید مدیریتی شامل اعتبارات سیبنا، کنترل پروژه، تعهدات عمرانی، 137، درآمد و شفافیت با همکاری گروه ارزیابی عملکرد و سازمان فاوا در اتاق شهردار مشهد فعال شد.
بارانی در خصوص نمایش آخرین اطلاعات مربوط به داشبوردهای جدید مدیریتی اظهار داشت: داشبورد مدیریتی اعتبارات سیبنا، وضعیت بودجه کل شهرداری را به تفکیک جاری، عمرانی و بودجه مناطق و سازمان ها را در سطح واجد اجرایی و همچنین بودجه معاونت ها در سطح بهره بردار و داشبورد درآمدی، میزان تحقق درآمدهای نقد و روزشمار به تفکیک منطقه، سهم وصولی مناطق و ستاد از درآمدهای شهرداری و همچنین اهم درآمدهای ساختمانی مشهد را نشان می دهد.
مدیرکل برنامه بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد در ادامه گفت : داشبورد شفافیت تعداد و همچنین سهم قراردادهای هزینه‌ای و درآمدی شهرداری مشهد را به تفکیک سازمان‌ها و شرکت‌ها، ستاد و مناطق ارائه می‌دهد. همچنین در این داشبورد تعداد مجوزات صادرشده (پروانه و پایانکار) به تفکیک مناطق ارائه می‌شود.
برای داشبورد کنترل پروژه، عملکرد حوزه های بهره بردار(ستاد)، حوزه های اجرایی(سازمان ها و مناطق) شهرداری مشهد را در درصد پیشرفت فیزیکی(صورت وضعیت های قابل ارائه به بودجه مصوب) و درصد پیشرفت مالی(صورت وضعیت تایید شده به بودجه مصوب) و در داشبورد وضعیت تعهدات عمرانی، عملکرد حوزه های بهره بردار(ستاد)، حوزه های اجرایی(مناطق و سازمان ها) و شهرداری مشهد در وضعیت تامین اعتبار و صورت وضعیت های تایید شده(تخصیص اعتبار) مورد ارزیابی قرار گرفته است.
برای داشبورد پاسخگویی به موارد 137نیز نسبت جواب های مناسب به کل جوابیه های ارائه شده و نسبت درخواست های تعیین تکلیف شده با ارائه جوابیه اولیه ظرف مدت 72 ساعت کاری به کل جوابیه های ارائه شده مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است داشبورد تصمیم یار مدیران ( BI ) ، یکی از ابزارهای مفید و کارآمدی است که امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مناسب در کنارهم و بطور متمرکز را برای سطوح مختلف برای مدیران فراهم می‎ کند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات