بازدید کمیسیون خدمات شهری از شهرک بهزیستی

بازدید کمیسیون خدمات شهری از شهرک بهزیستی

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات