تفاهم‌نامه همکاری مرکز...

مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری شهرداری یزد و دفتر استانی کمیسیون ملی یونسکو در یزد با پژوهشکده مواد نوین سرامیکی سازمان جهاددانشگاهی استان با هدف اجرای طرح‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری‌های نوین حوزه شهری در راستای بومی کردن دانش فنی مصالح نوین و ایجاد کرسی یونسکو در زمینه مواد نوین و مصالح نوین، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – جعفر امین مقدم از امضای تفاهم نامه همکاری با پژوهشکده مواد نوین سرامیکی سازمان جهاددانشگاهی استان خبر داد و افزود: مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری شهرداری یزد و پژوهشکده مواد نوین سرامیکی سازمان جهاددانشگاهی استان در راستای تقویت هر چه بیشتر تعاملات علمی و تحقیقاتی و اجرایی و به منظور توسعه همکاری‌ها و بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود و گسترش فعالیت‌های علمی، فناوری و اجرائی، تفاهم‌نامه همکاری مبادله کردند.

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری شهرداری یزد هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه را اجرای طرح‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری‌های نوین حوزه شهری در راستای بومی کردن دانش فنی مصالح نوین و ایجاد کرسی یونسکو در زمینه مواد نوین و مصالح نوین عنوان کرد.

وی گفت: براساس ماده شش این تفاهم‌نامه که برای اجرا به مدت پنج سال تنظیم شده، در صورت توافق طرفین و ضرورت ادامه فعالیت، تفاهم نامه قابل تمدید خواهد بود.

این تفاهم‌نامه که در 10 ماده، یک تبصره و در دو نسخه برای اجرا در مدت پنج سال تنظیم شده است، در نشستی به امضای جعفر امین‌مقدم مدیر مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری شهرداری یزد و دبیر استانی کمیسیون ملی یونسکو در ایران و سید حسین میرحسینی رئیس پژوهشکده مواد نوین سرامیکی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد رسید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات