رزمايش مديريت بحران و پدافند غيرعامل با حضور استان هاي منطقه شمال شرق كشور

به ميزباني  صنعت آب و برق استان سمنان برگزار شد؛

رزمايش مديريت بحران و پدافند غيرعامل با حضور استان هاي منطقه شمال شرق كشور

رزمايش تمريني آموزشي مديريت بحران و پدافندغيرعامل منطقه شمال شرق كشور شامل شركت هاي صنعت آب و برق استان هاي سمنان، خراسان رضوي، خراسان شمالي و گلستان در محل پست 230 كيلوولت سمنان برگزار شد.

معاون مديركل مديريت بحران و پدافندغيرعامل وزارت نيرو در نشست افتتاحيه اين رزمايش گفت: تامين آب و برق، يكي از وظايف مهم وزارت نيرو است و حساسيت كار ما به لحاظ خدمت رساني به مردم، از اهميت خاصي برخوردار است.

جلال جهانبخشي با اشاره به اين كه هدف و وظيفه ي ما در اين فرآيند خدمات دهي، استمـرار خدمـات مي باشد افزود: در اين زمينه علاوه بر استمرار خدمت رساني ، كيفيت خدمات نيز در اولويت قرار دارد تا مردم از اين دو نعمت الهي، به نحو شايسته اي بهره مند شوند.

وي با عنوان اين كه تداوم خدمات به زير ساخت هاي مناسب آب و برق و نيروي انساني بستگي دارد يادآور شد: همزمان با وجود تخصص، تعهد و تلاش در كارها ، مي بايد ايمان خود را نيز تقويت و مستحكم نموده تا در امور محوله موفق تر باشيم.

جهانبخشي اظهارداشت: وقوع رخدادهاي طبيعـي و غيرطبيعي در كشـورما بسيـار زياد است و آنچـه كه مي بايد همواره به دنبال آن باشيم؛ شناسائي حوادث متصور، آسيب پذيري در ازاي هر حادثه كه با آنان مواجه مي شويم و مصون سازي در برابر آسيب پذيري ها مي باشد.

وي با عنوان اين كه در صنعت آب و برق ، بسيـاري از مـوارد پيش از بحـران انجام شده و هزينـه ها را كاهـش مي دهد تصريح كرد: تهديدشناسي و مخاطره شناسي در اين رزمايش، شناسائي و اولويت بندي خواهد شد.

وي با ابراز اين كه در بحث مخاطرات، حوادث طبيعي و صنعتي مدنظر است اضافه كرد: درحوزه مديريت حوادث طبيعي شرايط سخت تر خواهد شد و براي شرايط پيچيده بايد مهيا شويم.

جهانبخشي خاطرنشان كرد: در كار سناريونويسي ، ساده ترين نوع رزمايش به عنوان مانور دورميزي است و در اين برنامه ي دوروزه، ضمن تمرين شرايط مواجهه با بحران، درباره ضعف ها و قوت ها و همچنين بررسي تهديدات بحث و بررسي گرديده و مورد ارزيابي واقع خواهدشد.

گفتني است: رزمايش تمرين آموزشي شمال شرق كشور به ميزباني شوراي هماهنگي مديران مديريت بحران و پدافندغيرعامل صنعت آب و برق استان سمنان در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 12 و 13 آذرماه به اجرا در خواهد آمد و ارائه دستاوردهاي صنعت آب و برق استان سمنان و استان هاي شركت كننده در اين تمرين، برگزاري كارگاه آموزشي و برپائي نمايشگاه، از ديگر برنامه هاي اين رزمايش به شمار مي رود.

قابل ذكر است: در مراسم افتتاح اين رزمايش ، فرماندار سمنان، معاون مديركل مديريت بحران و پدافندغيرعامل وزارت نيرو، رئيس گروه مديريت بحران وزارت نيرو و مديران ارشد صنعت آب و برق استان سمنان حضور داشتند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات