بخش مسکن در اروپا چقدر هزینه در بر دارد؟

از سوی دیگر کمترین سهم از مخارج مصرفی در سال ۲۰۱۸ در سطح اتحادیه اروپا مربوط به آموزش با تنها ۱. ۵ درصد کل مخارج شهروندان فنلاندی در بخش مسکن بوده است. از سوی دیگر کمترین نسبت هزینه مسکن به کل مخارج در سطح اتحادیه اروپا مربوط به مالت با ۱۰. سهم این بخش از کل مخارج در مقایسه با ۱۰ سال پیش تنها در اسلواکی، مجارستان، آلمان، لتونی، مالت، قبرس، لهستان، سوئد و انگلیس کاهش و در سایر کشورها افزایش یافته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات