روایت روحانی از گفت‌وگوی تلفنی با رییس‌جمهور آمریکا در سال ۹۲

روایت روحانی از گفت‌وگوی تلفنی با رییس‌جمهور آمریکا در سال ۹۲

رئیس‌جمهور گفت: در آخرین لحظات ترک نیویورک پاسخ تلفن رئیس جمهور آمریکا را دادم و در کمتر از ۱۰۰ روز به توافق موقت ژنو رسیدیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات