دلالان مسکن مهر پردیس: قیمت مسکن مهر متری نیست

اگر چه دلالی شغلی است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به همدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد اما دلالان مسکن مهر این روزها مشاوره هایی می‌دهند که شاید یک وکیل حقوقی هم از جزئیات آن مطلع نشود. وجود دلال شاید برای خرید و فروش هر کالایی نیاز باشد اما ظاهرا در خصوص مسکن مهر این موضوع کمی تفاوت داشته باشد چرا که شاید با یک اشتباه سرمایه کامل برخی از افراد از بین برود. م» با اشاره به اینکه بعد از گران شدن قیمت مسکن در تهران متقاضیان مسکن مهر در شهر پردیس به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است گفت: قطعا خرید مسکن در تهران برای جوانان و حتی برخی مردم که سالها تشکیل خانواده داده‌اند سخت شده است به همین دلیل بهترین گزینه و منطقه برای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات