کسب رتبه برتر اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در بین واحدهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی

کسب رتبه برتر اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در بین واحدهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی

به گزارش اداره روابط عمومی ، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز موفق به کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد سال 1397 در واحدهای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی شد.

در این رتبه بندی که بر اساس عملکرد سال  1397 و مجموع ارزیابی شاخصهای عمومی و اختصاصی مورد بررسی قرار گرفته ،درصد تحقق فعایتهای اداره کل راه و شهرسازی استان البرز 95.58 درصد امتیاز دهی شده است.

شایان ذکر است بر اساس ارزیابی دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در بین 35 اداره کل در کشور موفق به کسب عنوان برتر شده است و این در حالی است که این اداره کل در بین ادارات اجرایی استان البرز و جشنواره شهید رجایی نیز موفق به کسب رتبه برتر شده بود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات