ضرورت تکمیل ساختمان کنترل مرکزی ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز شهر تهران/سرویس‌دهی بدون‌وقفه شبکه گازرسانی تهران بزرگ در مواقع بحران

ضرورت تکمیل ساختمان کنترل مرکزی ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز شهر تهران/سرویس‌دهی بدون‌وقفه شبکه گازرسانی تهران بزرگ در مواقع بحران

بر اساس ملزومات اولیه این طرح، طراحی این ساختمان مشابه شرکت گاز «اوزاکا» ژاپن است، ساختمان کنترل مرکزی شبکه گاز تهران بزرگ واقع در غرب تهران با هدف سرویس‌دهی بدون وقفه شبکه گازرسانی استان تهران بزرگ به ویژه در مواقع بحران مانند زلزله در دست احداث است. در بازدید میدانی امروز رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از ساختمان پشتیبانی مرکزی بحران نیز بازدید کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات