خدشه به حقوق بخش خصوصی درپی لغو ابلاغیه تبصره ۲ ماده ۲۴/ جای تولیدکنندگان مسکن در این دستورالعمل کجاست؟

خدشه به حقوق بخش خصوصی درپی لغو ابلاغیه تبصره ۲ ماده ۲۴/ جای تولیدکنندگان مسکن در این دستورالعمل کجاست؟

صدور دستور توقف ابلاغیه و دستورالعمل اجرائی تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سوی وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ۲۱ آبان ماه جاری، انتقاد انبوه سازان را درپی داشته است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات