6000 متر کانال در سال جاری با هدف ساماندهی آب های سطحی احداث شد

معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه  گفت: از ابتدای سال جاری با هدف ساماندهی آب های سطحی ، 6000 متر کانال در نقاط مختلف شهر ارومیه احداث شده است .

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ محمد کاظم زوار  با اشاره به احداث کانال، عنوان کرد:  امسال با هدف ساماندهی آب های سطحی  عملیات لول گذاری و احداث کانال در سطح شهر  به طول 6000 متر با هزینه کرد 170 میلیارد ر صورت گرفته است .

وی عنوان کرد:  همچنین در سال جاری عملیات  احداث کانال و لوله گذاری در دست احداث  به طول 5000 متر با براورد هزینه 130 میلیارد ریال اجرا شده است .

زوار اظهار کرد:  در حال حاضر عملیات ساخت کانال با هدف ساماندهی  آب های سطحی در زمان بارش ها در نقاط مختلف شهرچون کانال سنگی شهر آجو، کانال سنگی جهتلو، کانال کمکی نوسود و کانال زنبق  در حال اجرا است .

وی با بیان این که عملیات احداث کانال سنگی در مناطق 5گانه در حال اجرا است، اظهار کرد: عملیات احداث کانال سنگی  به طول 300 متر با 20 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است .

معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه با اشاره به ساخت کانال سنگی شهر آجو، اظهار کرد: کانال سنگی شهر آجو به طول 500 با 40 درصد پیشرفیت فیزیکی در حال اجرا است .

وی با بیان اینکه در حال حاضر کانال سنگی کمکی نوسود از 90 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، بیان کرد:  کانال سنگی کمکی نوسود  به طول 400 متر جنب زمین های ارتش در ادامه نوسود در حال اجرا است .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات