محدوده پل شهید پرتوی دیواره سبز می شود / حاشیه قلعه وکیل آباد ...

محدوده پل شهید پرتوی دیواره سبز می شود / حاشیه قلعه وکیل آباد ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات