آغاز فاز اجرایی تقسیمات جدید شهری در مناطق شهرداری مشهد

آغاز فاز اجرایی تقسیمات جدید شهری در مناطق شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات