آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

بسمه تعالی
آگهی مزایده کتبی


شهرداری جغتای به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر جغتای درنظر دارد نسبت به فروش تعدادی از زمین های واقع در جنوب غربی هتل رضا و سایر معابر واقع در محدوده شهر با کاربری مسکونی و… از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند .
لذا متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ ۹۸/۰۹/۱۰ تا تاریخ ۹۸/۹/۱۹ به واحد امور مالی شهرداری جغتای مراجعه و یا با شماره تلفن ۴۵۶۲۳۴۴۸ تماس حاصل فرمایید.

شرایط عمومی فروش

ت قاضانامه مزایده

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جغتای

  منبع خبر

  شهرداری جغتای

  شهرداری جغتای

  شهرداری جغتای یک شهرداری در شهر جغتاى می باشد

   نظرات