ملاقات عمومی

ملاقات عمومی شهروندان با شهردار بهبهان هر هفته روز دوشنبه ساعت 8 صبح در دفتر شهردار برگزار می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهبهان

    منبع خبر

    شهرداری بهبهان

    شهرداری بهبهان یک شهرداری در شهر بهبهان می باشد

      نظرات