روش‌های عایق کردن ساختمان در فصل زمستان

استفاده از روش‌های مناسب برای عایق حرارتی کردن ساختمان مانند استفاده از پنجره‌های دوجداره باعث کم شدن هزینه‌های ناشی از مصرف انرژی می‌شود. عایق کردن یا عایق‌کاری به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی به صورت نفوذ یا خروج سرما، گرما و یا رطوبت و صدا به داخل ساختمان برعکس است. مصالحی که باعث جلوگیری از انتقال حرارت و انرژی به داخل یا خراج ساختمان شود، عایق حرارتی گفته می‌شود. مصالحی که باعث جلوگیری از انتقال حرارت و انرژی به داخل یا خراج ساختمان شود، عایق حرارتی گفته می‌شود. عایق کردن حرارتی با عث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ آن برای نسل آینده می‌شود. عایق کردن با استفاده از عایق حرارتی پشم شیشه پشم شیشه نوعی عایق حرارتی است، پشم شیشه حدود ۷۰ سال است که برای عایق کردن در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. * عایق کردن با استفاده عایق حرارتی پشم سنگ نکته جالب در مورد ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات