بودجه ای برای مردم

بودجه ای برای مردم

مدیریت شهری اراک برای اولین بار از ایجاد تغییرات ساختاری و بنیادی در تصویب بودجه سال ۹۹ شهرداری آن هم به صورت یک برنامه مالی “محله محور” خبر داد.

بودجه محله محور براساس نیازها ی شهروندان بسته می شود

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، مهندس شفیعی، شهردار اراک با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۹ شهرداری براساس “محله محور” بودن تنظیم می شود، گفت: در حال حاضر رویکرد مدیریت شهری صرفا، رویکرد خدماتی نیست چرا که امروزه مسوولیت اجتماعی نیز بر عهده شهرداری است، یعنی به همان اندازه که باید کار عمرانی انجام دهد، باید به همان سطح، کیفیت و روش، کار فرهنگی و اجتماعی انجام دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر۵۰ درصد فعالیت های شهرداری معطوف به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است و هرگونه فعالیتی که شهرداری باید انجام دهد، باید ارزیابی فرهنگی و اجتماعی داشته باشد به همین دلیل اولویت اصلی مدیریت شهری اراک نیز بودجه بندی براساس نیازها و اولویت هایی است که اکثر شهروندان جامعه آن را اساسی و الزامی بدانند.

ایشان همچنین گفت: مدیریت شهری باید در مسیر خواست شهروندان حرکت کند لذا شهرداری و شورای شهر اراک در نظر دارند تا بودجه سال ۹۹ را بر اساس محله های سطح شهر تنظیم و تصویب نمایند؛ به صورتی که برای ۵۵ محله اراک و با همکاری تمامی شهروندان، نیازهای شهری شناسایی شود و بودجه نیز با در نظر گرفتن این نیازهای به حق تنظیم و تدوین گردد.

شهردار اراک درباره تعیین بودجه پروژه های کلان شهری نیز تاکید کرد: بودجه شهر اراک در سال ۹۹ بر اساس محله محوری و محله گرایی بسته خواهد شد که در سوی دیگر پروژه های فرا محله ای نیز در آن با کار کارشناسی دیده می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات