وظیفه شهرداری ارائه شفاف عملکرد خود به مردم است

وظیفه شهرداری ارائه شفاف عملکرد خود به مردم است

بخش اولبه گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، مهندس شفیعی شهردار اراک در اولین همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری در خصوص مقوله شفافیت و شهر هوشمند گفت: شفافیت به معنای ارایه حق اطلاعات مردمی به مردم است و امروزه ضرورت اطلاعات و شفاف سازی بر کسی پوشیده نیست به خصوص در شهرداری ها که به عنوان صف اول خدمات رسانی به مردم هستند.

وی در ادامه تاکید نمود: عدم شفافیت، تاریک خانه ای ایجاد کرده بود که اطلاعات در کشوی میزهای شهرداری ها، مراکز اطلاع رسانی، سازمان ها و دستگاه ها اندوخته و ذخیره می گردید، اما امروزه با توجه به اینکه هر ۱۲ دقیقه اطلاعات زیادی جابجا می شود و از دستور کار خارج می شود، ایجاد محیط شفاف و پاسخگو به خصوص برای شهرداری‌ها که بیش از ۳۵۰ فعالیت انجام می‌دهند یکی از ضروری‌ترین اقدامات است.
مهندس شفیعی گفت: سامانه شفاف سازی اطلاعات شهرداری اراک با عنوان عیان در بحث سهولت در دسترسی اطلاعات شهری و با هدف افزایش سلامت اداری، شفافیت و اعتماد سازی، بهره وری در خدمات عمومی، افزایش انعطاف پذیری و کیفیت خدمات، کاهش رانت اطلاعاتی و فساد اداری، کاهش خطاهای محاسبات اداری و کاهش هزینه ها و حرکت به سوی بهره وری، ایجاد و راه اندازی شده است.

شهردار اراک با بیان اینکه مفهوم شناسی دولت الکترونیک، مسایل را بر ابزارها منوط کرده گفت: فعالیت های دفاتر خدمات الکترونیک، خدمات الکترونیک انتظامی، خود پرداز بانک ها و از این قبیل خدمات خدمات دولتی را به صورت الکترونیک در دسترس مردم قرار می دهند.

ایشان همچنین اظهار داشت: در مقوله شهر هوشمند، ما نباید شاهد مراجعه مردم به ادارات، سازمان ها و دستگاه ها به ویژه دستگاه های خدمات رسان باشیم و ارباب رجوع باید به اربابِ بدون رجوع تبدیل شود ، همچنین اطلاعات باید در کمترین زمان و راحت ترین مسیر در اختیار شهروندان قرار گیرد و ایشان بتوانند از اطلاعاتی که نیاز دارند استفاده نمایند، البته بعضا در موضوعات شهری و شهرداری کنجکاوی هایی نیز دارند، که شهرداری اراک در سامانه عیان تمامی اطلاعات، از اطلاعات شخصی شامل حقوق مدیران گرفته تا اطلاعات شهرسازی را جهت بهره برداری در اختیار شهروندان قرار داده است.

مهندس شفیعی در ادامه سخنان خود اذعان داشت: در اعلامیه ای که به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد، در ماده ۱۹ آن بر جریان آزاد اطلاعات تاکید دارد و کسب اطلاعات و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی را آزاد عنوان نموده در این راستا هرچه شفافیت اطلاعات و مقایسه این اطلاعات توسط مردم از لحاظ در دسترس بودن این اطلاعات به صورت راحت ، سهل و ارزان باشد، مردم بیشتر استقبال می کنند و با ایجاد محیطی شفاف و پاسخگو مبتنی بر اعتماد، ضمن ایجاد شفافیت در اطلاعات و ارتباطات و بکارگیری فناوری جدید اطلاعات، مشارکت دوسویه بین شهرداری و شهروندان ایجاد می شود.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات