تمدید ممیزی های مراقبتی سیمان شاهرود

شایان ذکر است که شرکت سیمان شاهرود، از سال ۱۳۸۲ سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل سیستم مدیریت کیفیت (ISO ۹۰۰۱)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO ۱۴۰۰۱)، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHSAS ۱۸۰۰۱) را پیاده سازی و اجرا کرده و درحال حاضر دامنه کاربرد این سیستم کارخانه سیمان شاهرود است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات