انتصابات جدید در شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

با ابلاغ احکامی از سوی مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، سرپرست دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل و سرپرست مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، در این آیین مهندس علی محمدی اظهار داشت: تغییرات در سطوح مختلف همواره باعث افزایش انگیزه و حرکت رو به جلو می گردد.

وی افزود: به موجب این تغییرات، از توان و ظرفیت این همکاران در پست هایی که به حضور آن ها بیشتر احساس میشد استفاده گردیده است.

وی با تقدیر از مهندس عبداله روئین تن، مدیرسابق دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی اظهار داشت: دفتر حفاظت و بهره برداری بیشترین حجم مراجعات مردمی را دارد و توانایی در تعامل با بهره برداران برای پیشبرد اهداف این حوزه یک ضرورت است.

در ادامه این جلسه و با اهدا حکمی، مهندس قاسم فردوسی فر به عنوان سرپرست مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شرکت و مهندس عبداله روئین تن به عنوان سرپرست دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند.

همچنین مهندس محسن شهرثابت نیز به عنوان رئیس گروه حفاظت و بهره برداری از آب های زیرزمینی منصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای بوشهر

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای بوشهر

    شركت آب منطقه‌ای بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات