اسلامی: تهران از طرح ملی مسکن حذف نشده است

اسلامی: تهران از طرح ملی مسکن حذف نشده است

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که تهران از طرح ملی مسکن حذف نشده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات