لغو تغییر کاربری سه خیابان تاریخی تهران

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در ادامه گفت: محور شوش نیز در حوزه جنوبی حصار ناصری به‌عنوان محور کار و فعالیت استفاده می‌شده و محدوده مورد مطالعه آن ۵ کیلومتر بوده است. اشراقی در ادامه گفت: همچنین مقرر شد عرض کنونی کالبدهای دو طرف خیابان‌های مذکور حفظ و طرح موضعی ساماندهی محور ولیعصر (عج) و پهنه‌بندی محور حافظ– وحدت اسلامی بر مبنای حفظ هویت تاریخی شهر اصلاح و ارائه شود. رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران افزود: همچنین در این جلسه پس از توضیحات مشاور و شهردار منطقه ۸ مقرر شد شهرداری تهران، اشراقی درباره شهرک شهید محلاتی واقع در منطقه یک گفت: مقرر شد مصوبه قبلی کمیسیون ماده پنج اصلاح و طرح بازنگری با رعایت سقف جمیعیت پذیری، تامین خدمات، مصلحت شهر و هماهنگی کامل مالکان شهرک تهیه و به جلسه ارائه شود.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات