قوانین ساخت و ساز برای فضاهای اقامتی و بهداشتی

* حداقل ارتفاع مجاز برای یک فضای اقامتی ۲٫۴ متر است و این ارتفاع باید در تمام سطح رعایت شود. * در فضاهای اقامتی در صورتی که لبه بالایی پنجره‌ها، به اغیر از نورگیر سطح شیب‌دار، در ارتفاعی کمتری ۲٫۱۰ متر قرار بگیرد و فاصله آن با دیوار رو‌به‌رو بیش از ۴٫۵ متر باشد، سطح شیشه الزامی مجاز حداقل یک پنجم فضا است. * در فضاهای اقامتی که سیستم تهویه آن به صورت مکانیکی تعبیه شده است، ضرورت دارد تا این سیستم با فضای خارج ارتباط مستقیم داشته باشد تا تعویض هوای طبیعی امکان‌پذیر باشد. * در صورتی که یک فضای اقامتی نور خود را از پاسیو یا حیاط خلوت تامین می‌کند، باید حیاط و یا پاسیو از نظر سطح و سایر ضوابط استاندارد باشد. بر اساس قوانین ساختمان‌سازی اگر در فضای اقامتی تامین نور طبیعی از طریق پنجره ممکن نباشد، مجاز است تا حداکثر ۵۰ درصد از سطح لازم ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات