عمليات شستشوي مخازن آب شرب شركت آب و فاضلاب خوي انجام شد

عمليات شستشوي مخازن آب شرب شركت آب و فاضلاب خوي انجام شد

ابراهيم اصغرنژاد معاون بهره برداري و توسعه شركت آب و فاضلاب خوي در گفتگويي با خبرنگار پیام آبفا گفت: عمليات شستشو و گندزدايي مخازن ذخيره آب در شهر خوي و شهرهاي تابعه اين شركت انجام شد.

ابراهيم اصغرنژاد افزود: شهرهاي خوي ، فيرورق ،ايواوغلي و قطور داراي 9 باب مخزن ذخيره آب با حجم 36 هزار و 350 مترمكعب است كه آب شرب مورد نياز شهروندان را تامين مي كنند.

وي با اشاره به اهميت نگهداري بهداشتي و شستشوي مخازن ذخيره آب، اظهار كرد: 31 هزار متر مكعب از اين مخازن نگهداري آب شرب در شهر خوي و 5 هزار و 350 مترمكعب نيز در شهرهاي فيرورق ،ايواوغلي و قطور واقع شده است.

وي بيان داشت: شستشوي مخازن با هدف ارتقاي سطح كيفي و بهداشتي آب براي توزيع به شهروندان صورت گرفت و بر اساس برنامه زمان بندي شده مبني بر توزيع آب سالم مطابق با استاندارد هاي جهاني بهداشت آب، تمام مراحل شستشو تحت نظارت دفتر كنترل كيفي و بهداشت آب و فاصلاب انجام شد.

اصغرنژاد اظهار داشت: همچنين بيش از 162 كيلومتر از شبكه توزيع آب شركت خوي در سال جاري شستشو شد كه اين امر بيانگر عملكرد مطلوب شركت آب و فاضلاب در اين خصوص است.

وي در خصوص مراحل شستشو مخازن آب نيز گفت: ابتدا مخازن به طور كامل از آب تخليه و سپس عمليات خارج كردن رسوبات ته نشين شده با فشار آب شد و در نهايت ديواره ها و كف مخازن پس از شستشو توسط مواد گندزا با غلظت مناسب چند بار شستشو شد.

اصغرنژاد ادامه داد: از ابتداي سال جاري تاكنون بخش كنترل كيفي اين شركت 17 هزار و 147مورد كلرسنجي روزانه انجام داده است.

به گفته وي  مخازن تامين آب اين شهرها به صورت دوقلو بتني ساخته شده اند لذا شستشو و گندزدايي اين مخازن بدون هيچگونه مواجه با قطعي آب انجام مي شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات