آموزش اطفاي حريق و استفاده از وسايل خاموش كننده در برق سمنان

آموزش اطفاي حريق و استفاده از وسايل خاموش كننده در برق سمنان

آموزش تئوري و عملي روشهاي اطفاي حريق و بهره گيري از وسايل خاموش كننده ، ويژه كاركنان مديريت توزيع برق شهرستان سمنان به اجرا در آمد.

كارشناس سازمان آتش نشاني و خدمات شهري با حضور در نشست آموزشي ايمني برق سمنان گفت: حفظ آرامش و خونسردي ، يكي از مهم ترين عوامل موفقيت در امر اطفاي حريق و استفاده از خاموش كننده ها محسوب مي شود.

مجتبي شوريابي با اشاره به اين كه در آتش سوزي هائي كه در فضاي باز اتفاق مي افتد ، سعي كنيد در صورت امكان پشت باد با حريق مبارزه كنيد افزود: در فضاهاي بسته هيچگاه اجازه ندهيد كه آتش بين شما و راه خروج قرار گيرد، بلكه بايد هميشه بين آتش و راه خروج مستقر شد و در صورت عدم موفقيت بتوان از محل خارج گرديد.

وي اضافه كرد: در آتش سوزي هاي روي سطح زمين، خاموش كردن آتش را بايد از جلو شروع نمود و بايد عقب راندن آن پيشروي كرده و در حريق هاي روي ديوار يا مكان هاي همانند آن ، مي بايست آتش را از پائين به بالا اطفا نمود.

وي با تبيين مشخصات خاموش كننده پودري كه براي سه نوع آتش سوزي انواع C و B و A مورد استفاده قرار گيرد تصريح كرد: وجه تمايز كپسول هاي پودري با كپسول هاي CO2 ، وجود خط جوش برروي برنه كپسول مي باشد.

كارشناس سازمان آتش نشاني همچنين طريقه حمل و استفاده از خاموش كننده هاي مختلف را به صورت تئوري ارائه كرده و به صورت عملي نيز نحوه خاموش كردن حريق انجام شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات