انجام آزمایشات کنترل سلامتی و معاینات ادواری کارکنان

انجام آزمایشات کنترل سلامتی و معاینات ادواری کارکنان

این آزمایشات شامل تست های پارا کلینیکی و معاینات تخصصی شامل شنوایی سنجی، تنفس سنجی، بینایی سنجی و نوار قلب می باشد.

آزمایشات و معاینات یاد شده همه ساله براساس مقررات حفاظت فنی و ایمنی در دوره های منظم انجام می شود.

خاطرنشان می گردد پس از دریافت نتایج آزمایشات، معاینات و تجزیه و تحلیل آنها توسط کارشناس بهداشت حرفه ای، سوابق در پرونده سلامتی کارکنان ثبت خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  منبع خبر

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات