فراخوان خرید سیستم تأسیسات و عملیات کابل گذاری ساختمان سيدگلسرخ

فراخوان خرید سیستم تأسیسات و عملیات کابل گذاری ساختمان سيدگلسرخ

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در نظر دارد جهت تأمین و خرید سیستم سرمایش وگرمایش و نیز عملیات کابل گذاری ترانس برق ساختمان سید گلسرخ (خانه مهندس) از طریق استعلام موارد ذکر شده اقدام نماید. لذا از کلیه فروشندگان و پیمانکاران حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت دریافت فرم مربوطه از تاریخ 98/9/16 لغایت 98/9/18 به سازمان واحد 507 مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات