نهمین کارگروه تخصصی جایکا  با حضور معاون سازمان حفاظت محیط زیست برگزارشد

نهمین کارگروه تخصصی جایکا با حضور معاون سازمان حفاظت محیط زیست برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیطزیست هرمزگان ، نهمین کارگروه تخصصی جایکا با دستورکار اطلاع رسانی وتبادل نظربا تصمیم گیران وذینفعان درمورد پیش نویس طرح جامع مدیریت وحفاظت زیست محیطی مناطق جنوب ایران با حضور لاهیجان زاده معاون محیطزیست دریایی سازمان ، مرادی نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، مسیحی مدیرکل حفاظت محیطزیست هرمزگان وسایرمسئولین واعضای کارگروه های ارزیابی ، تنوع زیستی ، آمایش ، حقوقی وآلودگی برگزارشد. درادامه اهداف و روند طرح جامع حفاظت از محیطزیست ومدیریت مناطق ساحلی جنوبی ، چالش زیست محیطی مناطق ساحلی وبیان راهبردها واقدامات پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت .

درابتدای این نشست لاهیجان زاده ضمن تشکر از حضور مرادی نماینده مردم بندرعباس و قدردانی از برگزاری کارگروه های منظم تیم جایکا افزود: طی بازدیدی مه از کشورژاپن درراستای طرح جامع حفاظت از محیط زیست مناطق ساحلی بنا به اذعان مسئولان . ژاپنی  در دهه های ۷۰، ۸۰ و۹۰ میلادی در آن مقطع توسعه صفرمدنظربوده وبه داشته های خود توجه نداشته اند وتخریب ساحل را برای انجام توسعه داشته اند. هم اکنون وضعیت فعلی ما در استحصال ساحل هم مانند دهه ۷۰میلادی ژاپن می باشد. در کشورژاپن در دهه ی ۹۰میلادی قوانین وضع کردند که الزامات زیست محیطی ( جلوگیری از استحصال دریا) راتدوین کردند.

وی ادامه داد: ما در شورای برنامه ریزی استان اعلام کردیم که علی رغم اجرای چندین طرح توسعه ای تخریب گسترده ای انجام شده است که متاسفانه چون ارزش گذاری اقتصادی زیستگاه ها ومنابع طبیعی در کشورما جایگاهی ندارد حسارات وارده به محیط زیست محاسبه نمی شود که البته این خسارات بصورت مستمر می باشد. در این شورا که چندماه پیش برگزارشد مصوبات منحصربفردی تصویب شد که می توان از مهم ترین آن طرح مدیریت زیست بوم تالاب شوروشیرین، شهر تالابی بندرخمیر و......

وی اظهارداشت : مادر خلیج فارس ودریای عمان انواع آلودگی های متعدد ومتنوع از جمله نفتی ، فاضلاب شهری ، تخلیه پسماندها در حاشیه سواحل ، آلودگی های صنایع های مختلف و...که امیداست با تصویب طرح مذکور وهمکاری دستگاههای متولی گامی موثربرداشته شود.

لاهیجان زاده در ادامه سخنان خود به همکاری شرکت های دانش بنیان در حوزه ی تصویربرداری وپایش سواحل وتعیین کاربری های ساحل پرداخت. ما از این همکاری توانسته ایم تصاویربا کیفیت در ارتفاع پاپین برای پایش هر چه بهتر مناطق و رصدنمودن آلودگی نفتی در خلیج فارس ودریایی عمان را داشته باشیم .

در پنچ سال اخیر مجلس شورای اسلامی قوانین خوبی را از جمله قانون هوای پاک ، قوانین حفاظت از خاک و قوانین حفاظت از تالاب را تصویب کرده است که این هم با همکاری خوب دولت ومجلس بوده است .

وی عنوان کرد: نزدیک به ۵۰درصد از ردیف های پستی سازمان حفاظت محیط زیست بلاتصدی است که حدودا ۶۵۰۰نفر است . ونزدیک ۱۸میلیون هکتار جزمناطق حفاظت شده در کشور وجوددارد که ۳۰۰۰محیط بان از آن بطور شیفتی از این مناطق حفاظت می کند که این مهم با تدوین مصوبات عمومی کشور نمی تواند نیروی لازم تامین شود بلکه می بایست باتصمیمات قوی تری این مشکلات را پشت سر بگذاریم .

در ادامه مرادی نماینده مردم استان هرمزگان ضمن قدرانی از حضور معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست وهمکاری تیم جایکادر خصوص طرح جامع حفاظت از محیط زیست ومدیریت مناطق ساحلی جنوبی کشور افزود: در این کارگروه از جمله دغدغه ها زیست مردم که از جمله می توان به بحث استحصال دریا که چندسالی است به مانند دیگر استان ها گریبانگیراستان هرمزگان شده است را عنوان کرد که از جمله در جزایرو بنادر ما به خوبی مشهوداست که خود می تواند در آینده مشکلات عدیده زیست محیطی را ایجاد نماید ومی بایست راهکارها و تصمیمات لازم برای ممانعت از آن گرفته شود.

از دیگر مباحث مطرح شده مشکلات فاضلاب شهربندرعباس ومشکلات آن برای شهروندان  است همانطور که می دانید  بندرعباس شهری توریستی وساحلی است وتوانسته گردشگران زیادی را به خود جذب کند .

وی ادامه داد: مشکل پساب حاصل از تصفیفه فاضلاب شهری که می بایست به جای آب شرب در فضای سبز شهر استفاده گردد هنوز کم رنگ وکم اثر می باشد که خود هزینه های هنگفت اقتصادی و هدرفت منابع به جای می گذارد وهنوز وضعیت مناسبی نرسیده ایم .

وی ازدیگر مباحث وچالش مطرح شده دراستان هرمزگان مسئله احداث آبشیرکن ها است که هنوز خسارات ناشی از آن برای ما مشخص نشده است ونتایج اعلام شده متناقض است .

ما در غرب بندرعباس مسائل آلودگی هوای فراوانی داشته ایم که با  داشتن چندین صنایع  بزرگ  و مادر، یک روستا را بطور کامل جابجا وبه مکان دیگر انتقال دادیم. که می بایست درجانمایی ها الزامات و مباحث زیست محیطی بطور دقیق رعایت گردد . یکی از افتخارات مجلس دهم نگاه ریزبینانه نسبت به مسائل زیست محیطی و ارجحیت نظرات کارشناسی و سازمان حفاظت محیط زیست در سطوح های مختلف است .

ماانتظارازدولت داریم که هم با نظارت ، اجرا کمک بیشتری درمسائل زیست محیطی داشته باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات