میزان سهمیه بنزین قایق‌های صیادی به دولت ارائه شد

میزان سهمیه بنزین قایق‌های صیادی به دولت ارائه شد

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ارائه پیشنهاد تعیین سهمیه بنزین قایق های صیادی به هیات وزیران خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات