انتقال خدمات پایانه معراج به محل ایستگاه سوار میثاق / پیشخوان پایانه ...

انتقال خدمات پایانه معراج به محل ایستگاه سوار میثاق / پیشخوان پایانه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات