مشهد دارای بیشترین سرمایه گذاری های خارجی در کشور است

مشهد دارای بیشترین سرمایه گذاری های خارجی در کشور است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات