لزوم حفظ و حراست از منابع آبی و اراضی ملی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد گفت: حفظ پوشش گیاهی و اراضی ملی جزء حقوق عامه است و وظیفه همه ارگان ها به ویژه آب منطقه ای همراهی با اداره کل منابع طبیعی در این راستا می باشد.

«محمدمهدی جوادیان زاده» در ابتدای جلسه هم اندیشی که با حضور مسئولین اداره کل منابع طبیعی استان یزد و شرکت آب منطقه ای برگزار شد، برلزوم رسیدگی به مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: حفظ پوشش گیاهی و اراضی ملی جزء حقوق عامه است و وظیفه همه ارگان ها به ویژه آب منطقه ای همراهی با اداره کل منابع طبیعی در این راستا می باشد .

«محمدحسین باقری» با بیان این که درحال حاضر بالغ بر ۴۰ حلقه چاه های منابع طبیعی فعال است، افزود: از این تعداد چاه ها،تعداد محدودی مجهز به کنتور هوشمند است که باید سایر چاه ها نیز به کنتور هوشمند مجهز شوند .

رئیس اداره منابع آب یزد و اشکذر اظهار کرد: با عنایت بر لزوم حفظ و حراست از منابع آبی و اراضی ملی متاسفانه در برخی از موارد به ویژه بر روی زون های آب شرب استان، مواردی از بهره برداری غیر مجاز از منابع آبی و اراضی ملی مشاهده می شود به نحوی که به عنوان مثال در زون شرب یزدگرد طی چهار دهه اخیر بخش زیادی از اراضی بایر در حریم چاه های شرب توسعه و تحت کشت گلخانه ای قرار گرفته اند که این موضوع موجب نقض حریم کمی و کیفی چاه های شرب شده است .

در ادامه «محمدرضا آخوندی» مدیرکل منابع طبیعی یزد، با بیان این که وظیفه ذاتی شرکت آب منطقه ای و منابع طبیعی حفظ و بهره برداری درست از اراضی و منابع آب های زیرزمینی است، تصریح کرد: این اداره کل نهایت احتمام در نظارت بر روی طرح های خود در جهت حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی را در دستور کار خود قرار می دهد .

وی گفت:اداره کل منابع طبیعی پیگیر نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های در اختیار خود می باشد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات