بارنامه برای رانندگان برون شهری وانت الزامی می شود

در راستای طرح ساماندهی ناوگان و رانندگان وانت بارهای فعال در حمل و نقل برون شهری لرستان، رانندگان این بخش از ۵ دی ماه ملزم به دریافت بارنامه هستند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات