نشست جایگاه پژوهش در توسعه پایدار

نشست جایگاه پژوهش در توسعه پایدار

در برگزاری این نشست، انجمن مفاخر معماری ایران، فرهنگستان هنر و مرکز هنرپژوهی نقش جهان همکاری دارند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات