وزیر راه یکشنبه به مجلس می رود

ایرادات شورای نگهبان در طرح استفساریه تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ایرادات شورای نگهبان در طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس طرح اصلاح بند «ل» ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ طرح الحاق یک ماده به قانون آئین‌نامه داخلی رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی در مورد اجرای مواد ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۹ و ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات