برگزاری سمینار روش های یادگیری و کتاب خوانی در شرکت برق منطقه ای زنجان

برگزاری سمینار روش های یادگیری و کتاب خوانی در شرکت برق منطقه ای زنجان

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات