تحویل موقت جاده ترانزیت محمد آباد – میلک (قسمت جزینک – زهک) در شهرستا...به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مرتضی باغبانی رییس اداره راه وشهرسازی زهک اعلام نمود، روز سه شنبه 98/09/12 تحویل موقت جاده ترانزیت محمد آباد – میلک (قسمت جزینک – زهک) در شهرستان زهک با حضور مسولین مربوطه راه و شهرسازی به اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان صورت گرفت. باغبانی افزود این جاده به طول 13 کیلومتر بوده و دارای 2 پل بزرگ می باشد که اعتبار آن از پروژه ملی پرداخت گردیده است. لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات