روایت اقدام و تلاش2 /حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مبارکه/ آذرماه 1398

روایت اقدام و تلاش2 /حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مبارکه/ آذرماه 1398

جمع آوری برگ درختان در معابر شهری

عملیات  لایروبی مسیر سیل در محله درچه


جمع آوری و حمل بیش از 40 سرویس نخاله ی ساختمانی در محله سرارود
جمع آوری و حمل بیش از 50 سرویس نخاله ی ساختمانی در محلات صفائیه
لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات