شورای اسلامی شهر مشهد از لوایح ارسالی آتش نشانی به شورا حمایت می کند

شورای اسلامی شهر مشهد از لوایح ارسالی آتش نشانی به شورا حمایت می کند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات