امضای تفاهمنامه۲۰هزارمیلیاردریالی اوراق مشارکت بین شهرداری مشهد و ...

امضای تفاهمنامه۲۰هزارمیلیاردریالی اوراق مشارکت بین شهرداری مشهد و ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات