صدمین جلسه كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اهواز برگزار شد

صدمین جلسه كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اهواز برگزار شد

جلسه صدم کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز روز شنبه ۱۶ آذر ۹۸ ساعت ۹ صبح  به ریاست مازیار جهانبخشی و با حضور اعضای کمیسیون آقایان حسین حیدری،محمدرضا ایزدی، محمدجعفر فلسفی، اسکندر لطفعلی زاده و مهران باباپور،عبدالزهرا سنواتی برگزار شد.
در این جلسه آقایان نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، آبیار معاون مالی اقتصادی , عالیپور معاون خدمات شهری به عنوان مدعوین کمیسیون حضور داشتند.
این کمیسیون با دستور کار ۱) بررسی هزینه های خدمات شهری در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ ، ۲) بررسی درآمدهای حذف شده توسط دیوان و پیشنهاد لایحه های جدید در بودجه سال ۱۳۹۹ برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات