مناسب سازی بلوار شهید کاظم کرهرودی در دست اقدام است

مناسب سازی بلوار شهید کاظم کرهرودی در دست اقدام استبه گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، احسان صالحی مدیر ناحیه کرهرود با اعلام خبر فوق اظهار داشت: جهت تردد ایمن و توام با سهولت معلولان و کم توانان جسمی و حرکتی و همچنین سالمندان در معابر شهری، فعالیت مناسب سازی معابر در ناحیه کرهرود در حال اجرا ست .

وی گفت: در حال حاضر مناسب سازی بلوار شهید کاظمی کرهرودی با همسطح سازی محل عبور و همچنین اصلاح هندسی بلوار برای معلولان و کاهش خطر برای عابرین، در دست اقدام است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات