بارش 89 میلی متر باران از ابتدای سال آبی در گلستان / افزایش 9 درصدی...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: ازاول مهر ۱۳۹۸ لغایت ۳۰ آبان ۱۳۹۸ در استان گلستان بر مبنای ایستگاه های شرکت آب منطقه ای، مقدار متوسط بارندگی تجمعی در استان 89 میلیمتر بوده است که نسبت به آمار بلند مدت که 81 میلی متر است، 9 درصد افزایش نشان میدهد..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری افزود: براین اساس در حوضه گرگانرود  7 درصد افزایش نسبت به بلند مدت، اترک در استان گلستان ۳۳ درصد کاهش نسبت به بلند مدت، قره سو ۵۵ درصد افزایش نسبت به بلند مدت، نکارود علیا ۵۴ درصد افزایش نسبت به بلند مدت و خلیج گرگان ۱۱۷ درصد افزایش نسبت به بلند مدت را نشان می دهد.
وی افزود: همچنین رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانه های مهم استان، بین ۳۲ درصد کاهش تا ۱۰۲ درصد افزایش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان میدهد.
مهندس نظری بیان کرد: ذخیره آبخوانهای کم عمق استان حدود ۱۰۶ میلیون مترمکعب افزایش و در آبخوانهای عمیق حدود ۳۰ میلیون متر مکعب کاهش داشته است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات