نمره جدید مردم به اداره پایتخت

نمره جدید مردم به اداره پایتخت

هرچند نتایج نظرسنجی‌های انجام شده از پایتخت‌نشینان نشان می‌دهد نارضایتی از وضعیت شهر و عملکرد مدیریت شهری به «رضایت کامل» تبدیل نشده است. بررسی نتایج هر دو نظرسنجی، یک پاسخ واحد را برای مدیران شهری از وضعیت شهر و دیدگاه شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری به نمایش می‌گذارد. این وضعیت می‌تواند علامت بهبود خفیف حال عمومی پایتخت باشد اما به‌طور کلی، همچنان یک رضایت کامل میان شهروندان از شهر و عملکرد مدیران شهری وجود ندارد. شهروندان تهرانی برای عملکرد شهرداری در این دوره از مدیریت شهری در نظرسنجی مربوط به خرداد سال گذشته، از عدد ۲۰، نمره ۴/ ۱۱ را در نظر گرفته بودند اما همین نمره پایین شهروندان به در سال ۹۶، نمره شهروندان به راحتی زندگی در پایتخت از مجموع نمره ۲۰ معادل ۲/ ۱۲ بوده اما در سال جاری این نمره اندکی ارتقا پیدا کرده و به ۵/ ۱۲ رسیده است. بررسی هر دو پارامتر نشان می‌دهد ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات