اطلاعیه/الزام رفع نقص و معایب نقشه های ارسالی توسط طراحان در سامانه الکترونیکی

اطلاعیه/الزام رفع نقص و معایب نقشه های ارسالی توسط طراحان در سامانه الکترونیکی

قابل توجه مهندسان طراح؛

در بررسی های انجام شده کارهای ۹۸ بازبینی برخی از نقشه های ارسالی توسط طراحان در سامانه الکترونیکی به دلیل معیوب و یا ناقص بودن مدارک ، ارسالی نهایی نگردیده است. رفع نواقص و معایب اعلام شده در کارتابل تا اتمام فرآیند بازبینی و ارسال نقشه های نهایی الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز :

طراحی معماری: تصویر دستور نقشه و فایل DWG  معماری و کروکی نقشه بردار

طراحی سازه: تصویر نقشه معماری قرمز نویسی شده و فایل DWG  و فایل محاسباتی و مطالعات خاک

طراحی تاسیسات: تصویر نقشه معماری قرمز نویسی شده و فایل DWG


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات