تجلیل از شركت آبفای شهری استان سمنان در اجلاس استانی نماز

تجلیل از شركت آبفای شهری استان سمنان در اجلاس استانی نماز

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات