برگزاری مناقصه کابل خودنگهدار 9 شرکت توزیع برق توسط استان مرکزی


معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از برگزاری مناقصه انواع کابل خودنگهدار شش رشته فشار ضعیف توسط این شرکت خبرداد.

علیرضا فخریه افزود: مناقصه 98/31شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با موضوع انواع کابل خودنگهدار شش رشته فشار ضعیف جهت تهیه کابل خودنگهدار شرکت های توزیع نیروی برق قم،تهران بزرگ،مرکزی، البرز،تهران، استان اصفهان، شهرستان اصفهان، قزوین و چهار محال وبختیاری برگزارشد.

وی بیان کرد: این مناقصه جهت تامین کابل خودنگهدار فشارضعیف 25+25+50+50*3 به متراژ 540000 ،کابل خودنگهدار فشار ضعیف 25+25+70+70*3 به متراژ 1054000 وکابل خود نگهدار فشار ضعیف 25+25+95+95*3 به متراژ 310000 مترتوسط شرکت های شرکت کننده برگزار شده است.

وی افزود:12 شرکت توانمند کشور در این مناقصه شرکت کردند که در سال" رونق تولید" فرصت و ظرفیت قابل توجهی در زمینه تولید کابل ایجاد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات