اطلاعیه/ مراحل خروج کار نظارتی در پایان مدت قرارداد و اعتبار پروانه ساختمانی

اطلاعیه/ مراحل خروج کار نظارتی در پایان مدت قرارداد و اعتبار پروانه ساختمانی

قابل توجه مهندسان ناظر؛

ناظران حقیقی جهت خروج کار نظارتی که مدت قرارداد و اعتبار پروانه ساختمانی آن به پایان رسیده است می توانند پس از ابلاغ کتبی به صاحب کار و گزارش به سازمان و مرجع صدور پروانه از طریق ثبت درخواست خروج کار در کارتابل اقدام نمایند.


اقدامات مورد نیاز قبل از درخواست:

۱.    ارسال پیام به کارفرما مطابق متن پیشنهادی
۲.    ارسال گزارش پایان پایان مدت قرارداد مطابق متن پیشنهادی

مدارک مورد نیاز درخواست:
۱.    تصویر پروانه ساختمانی
۲.    تصویر اولین گزارش یا فرم شروع عملیات ساختمانی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات